Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Служба "Военна информация" за 2015 г.
19/04/2016

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад за дейността на Служба „Военна информация“ за 2015 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 6 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Служба „Военна информация“ за 2015 г. (секретно).

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 1 септември 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

7274