Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г.
27/05/2016

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 1 септември 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

7258