Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв.
15/12/2016

 


РЕШЕНИЕ

за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Подкрепя продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 18 януари 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

580