Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за определяне на нов срок за извършване одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание (ДВ бр. 71 от 2016 г.)
13/01/2017

 


РЕШЕНИЕ

за определяне на нов срок за извършване одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 71 от 2016 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата и Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г. (ДВ, бр. 71 от 2016 г.)

РЕШИ:

1. Определя 30 април 2017 г. за нов срок за извършване одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 71 от 2016 г.).

2. Новият срок за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата за одита по т. 1 е 31 май 2017 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 13 януари 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

348