Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по бюджет и финанси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по бюджет и финанси се състои от 22 народни представители, от които 9 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на „БСП за България“, 3 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Менда Кирилова Стоянова – председател и член на комисията;

Диана Иванова Йорданова – заместник-председател и член на комисията;

Георги Ченков Търновалийски – заместник-председател и член на комисията;

Николай Веселинов Александров – заместник-председател и член на комисията;

Йордан Кирилов Цонев – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Александър Койчев Иванов, Владислав Тошков Николов, Даниела Владимирова Савеклиева, Евгения Даниелова Ангелова, Ирена Методиева Димова, Красен Георгиев Кръстев, Мария Йорданова Илиева, Богдан Емилов Боцев, Валентин Георгиев Ламбев, Дора Илиева Янкова, Лало Георгиев Кирилов, Румен Василев Гечев, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Маргарита Николаева Николова, Йордан Апостолов Апостолов, Сергей Манушов Кичиков, Кръстина Николова Таскова.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3535