Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по вероизповеданията и правата на човека
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по вероизповеданията и правата на човека

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 18, чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по вероизповеданията и правата на човека се състои от 19 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 6 от Парламентарната група на „БСП за България“, 2 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Красимир Любомиров Велчев – председател и член на комисията;

Евгения Бисерова Алексиева – заместник-председател и член на комисията;

Васил Миланов Антонов – заместник-председател и член на комисията;

Павел Димитров Шопов – заместник-председател и член на комисията;

Джейхан Хасанов Ибрямов – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Александър Петров Александров, Диана Иванова Йорданова, Иван Николов Миховски, Кирил Боянов Калфин, Нели Рускова Петрова, Пламен Тачев Петров, Валентина Александрова Найденова, Николай Асенов Тишев, Стоян Михайлов Мирчев, Тодор Байчев Байчев, Чавдар Йорданов Велинов, Хайри Реджебов Садъков, Дора Стоянова Христова.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3541