Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
10/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония в състав от 4 членове, както следва:

– за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – един;

– за Парламентарната група на „БСП за България“ – един;

– за Парламентарната група на „Обединени патриоти“ – един;

– за Парламентарната група на ПП ВОЛЯ – един.

2. Избира състав на делегацията, както следва:

– Мария Йорданова Илиева от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

– Крум Костадинов Зарков от парламентарната група на „БСП за България“;

– Маргарита Николаева Николова от парламентарната група на „Обединени патриоти“;

– Андон Димов Дончев от парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

3. Избира ръководство на делегацията в състав:

– Крум Костадинов Зарков – ръководител;

– Мария Йорданова Илиева – заместник-ръководител.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3559