Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г.
30/05/2018

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт

РЕШИ:

Приема Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 септември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

8591