Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
18/07/2018

 


РЕШЕНИЕ

за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1 и 5 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:

Избира Дечо Петров Дечев за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 12 март 2020 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 юли 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

7176