Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
12/09/2018

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Петър Бойков Витанов като заместващ представител в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

2. Избира Явор Руменов Божанков за заместващ представител в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 септември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8412