Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
12/09/2018

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Спас Янев Панчев като член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.

2. Избира Петър Бойков Витанов за член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 септември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8411