Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за обявяване на гр. Добрич и на гр. Тутракан за "Град на Българската бойна слава"
17/09/2018

 


РЕШЕНИЕ

за обявяване на гр. Добрич и на гр. Тутракан за „Град на Българската бойна слава“

Народното събрание на основание чл. 88 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Обявява гр. Добрич за „Град на Българската бойна слава“.

2. Обявява гр. Тутракан за „Град на Българската бойна слава“.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 септември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

8602