Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
18/09/2018

 


РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от 2017 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 10 ноември 2017 г. (ДВ, бр. 91 от 2017 г.)

РЕШИ:

1. Освобождава Ивайло Ангелов Московски като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2. Избира Росен Димитров Желязков за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 септември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

8582