Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България
03/10/2018

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1, 2 и 3, чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционен съд

РЕШИ:

Избира Красимир Красимиров Влахов за съдия в Конституционния съд на Република България.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 октомври 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

8853