Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
18/10/2018

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Александър Руменов Ненков за заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

2. Избира Станислав Иванов Попов за член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9379