Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика за преодоляване липсата на животоспасяващи медикаменти, реимбунсирани от НЗОК
Дата 23/11/2017
Входящ номер 754-05-58
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 01/12/2017
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор