Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката за контрол на министрите чрез използване на СРС
Дата 12/01/2011
Входящ номер 154-05-2
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор