Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно сключените и действащи дългасрочни договори с предварително определени цени за изкупуване на електроенергия
Дата 10/07/2012
Входящ номер 254-05-135
Адресат Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор