Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката за усвояване на средствата от ЕС
Дата 14/11/2012
Входящ номер 254-05-203
Адресат ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/11/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/02/2013
Текст на питането
Текст на отговор