Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно продължаване на строителството на язовира за питейно водоснабдяване "Бяла", общ. Севлиево
Дата 04/07/2013
Входящ номер 354-05-25
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/09/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 24/09/2013
Текст на питането
Текст на отговор