Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за по-ефективно и ефикасно прилагане на принципа на програмното бюджетиране при управление на публичните финанси
Дата 09/07/2013
Входящ номер 354-05-27
Адресат Петър Чобанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/07/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/07/2013
Текст на питането
Текст на отговор