Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за овладяване на рисковете от неизпълнение на параметрите по макрорамката за 2013 г. и последиците при изпълнение на Държавния бюджет за 2013 г
Дата 09/07/2013
Входящ номер 354-05-28
Адресат Петър Чобанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/07/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/07/2013
Текст на питането
Текст на отговор