Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно мерките, които предприема Министерството на труда и социалната политика по отношение специализираните институции за деца с увреждания
Дата 10/07/2013
Входящ номер 354-05-30
Адресат Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/07/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/07/2013
Текст на питането
Текст на отговор