Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
Дата 18/07/2013
Входящ номер 354-05-33
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/07/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/10/2013
Текст на питането
Текст на отговор