Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
Дата 18/07/2013
Входящ номер 354-05-34
Адресат Петър Чобанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор