Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно проект за изграждане на депо за твърди битови отпадъци, регион Благоевград
Дата 18/07/2013
Входящ номер 354-05-35
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/08/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 01/08/2013
Текст на питането
Текст на отговор