Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно освобождаване от длъжност на държавен служител на територията на община Руен
Дата 18/07/2013
Входящ номер 354-05-36
Адресат Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор