Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно освобождаване от длъжност на държавен служител на територията на община Руен
Дата 19/07/2013
Входящ номер 354-05-38
Адресат Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/08/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 01/08/2013
Текст на питането
Текст на отговор