Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
Дата 19/07/2013
Входящ номер 354-05-39
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор