Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно обявяване на част от републиканската пътна мрежа със статут "от национално значение"
Дата 26/07/2013
Входящ номер 354-05-41
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/08/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 28/08/2013
Текст на питането
Текст на отговор