Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно проведена операция на Министерството на вътрешните работи на 23 и 24 юли 2013 г. по извеждане на министри и народни представители от сградата на Народното събрание, и действия на щаба по провеждането на операцията
Дата 31/07/2013
Входящ номер 354-05-43
Адресат Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор