Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно планирането на дългосрочното развитие на републиканската пътна мрежа в България
Дата 04/09/2013
Входящ номер 354-05-47
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/09/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/10/2013
Текст на питането
Текст на отговор