Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно проведен търг за изпълнение на част от околовръстния път, от края на магистрала "Люлин" до булевард "Европа"
Дата 18/09/2013
Входящ номер 354-05-58
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор