Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
Дата 25/09/2013
Входящ номер 354-05-69
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/10/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/11/2013
Текст на питането
Текст на отговор