Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Дата 23/01/2014
Входящ номер 454-05-8
Адресат Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 31/01/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/03/2014
Текст на питането
Текст на отговор