Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Програма за разрешаване на проблема "сезонен и целогодишен воден режим"
Дата 03/04/2014
Входящ номер 454-05-55
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор