Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
Дата 16/04/2014
Входящ номер 454-05-76
Адресат Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/05/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 07/05/2014
Текст на питането
Текст на отговор