Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика по отношение на справяне с проблемите на пазара на природен газ в Република България
Дата 21/01/2016
Входящ номер 654-05-6
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/01/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 25/03/2016
Текст на питането
Текст на отговор