Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно учебни планове и програми от І до ХІІ клас за учебната 2016 - 2017 г
Дата 26/01/2016
Входящ номер 654-05-10
Адресат Тодор Танев, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор