Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно необходимост от допълнителни разяснения в получен писмен отговор от министъра на финансите за предназначението и класифицирането на многофункционалните товаро-пътнически превозни средства и тяхното дефиниране в Закона за данък върху добавената стойност
Дата 02/12/2009
Входящ номер 954-05-42
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/12/2009
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/12/2009
Текст на питането
Текст на отговор