Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно предприети действия от българската държава, след влизане в сила на Лисабонския договор, за встъпване в длъжност на избрания 18-ти член на Европейския парламент от Република България
Дата 03/12/2009
Входящ номер 954-05-43
Адресат Николай Младенов, Министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/12/2009
Дата на отговор Отговорено в зала на 12/02/2010
Текст на питането
Текст на отговор