Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно реконструкцията на административната сграда и ниското тяло към нея на Държавната комисия по сигурността на информацията
Дата 04/12/2009
Входящ номер 954-05-47
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/12/2009
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/02/2010
Текст на питането
Текст на отговор