Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно извършения вътрешен одит от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на "БДЖ" ЕАД за периода 01.01.2007 - 30.09.2009 г. (въпрос на същата тема е задал и н.п. Петър Мутафчиев)
Дата 22/04/2010
Входящ номер 054-05-58
Адресат Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/04/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 14/05/2010
Текст на питането
Текст на отговор