Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно приемане на стратегията за устойчиво развитие на страната
Дата 07/07/2010
Входящ номер 054-05-97
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/07/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 16/07/2010
Текст на питането
Текст на отговор