Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изграждането на трансграничните връзки на българската газопреносна мрежа със съседните страни
Дата 08/07/2010
Входящ номер 054-05-101
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/07/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 03/09/2010
Текст на питането
Текст на отговор