Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките на Министерството на земеделието и храните по усвояване на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони
Дата 14/07/2010
Входящ номер 054-05-107
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/07/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 10/09/2010
Текст на питането
Текст на отговор