Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно гарантиране на политиката на модернизация на основната техническа инфраструктура с национално значение, в условията на силно намалено бюджетно финансиране
Дата 20/07/2010
Входящ номер 054-05-109
Адресат Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/07/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 17/09/2010
Текст на питането
Текст на отговор