Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно прилаганата политика и конкретните мерки на Министерството на околната среда и водите при съчетаване на опазването на биологичното разнообразие и защита на живота и поминъка на хората в планинските райони
Дата 20/07/2010
Входящ номер 054-05-110
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/07/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 17/09/2010
Текст на питането
Текст на отговор