Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която ще бъде взета от Европейския съюз по отношение на предложението за изменение на приложение А към Споразумението между Европейската общност и правителството на Китайската народна република относно прекурсори на наркотични вещества и относно вещества, често използвани при незаконното производство на наркотични или психотропни вещества
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union concerning the proposal to amend the Annex A of the Agreement between the European Community and the Government of the People's Republic of China on drug precursors and substances frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances
Дата на документа: 01/12/2009
№ на документ: COM(2009) 653
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове