Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАЗВИТИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ПАЗАР - {COM(2009)676 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON MONITORING DEVELOPMENT OF THE RAIL MARKET - {COM(2009)676 final}
Дата на документа: 18/12/2009
№ на документ: SEC(2009) 1687
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове